Dag 2 av Midsundkonferansen tok til fredag klokka 09.00. Temaet frå start i dag er "Matproduksjon vs energiproduksjon til havs". Kva skjer når matproduksjon kjem i konflikt med energiproduksjon?