Onsdag 16. mars kom forrige papiravis av lokalavisa Midsundingen ut til deg som er abonnement. Enkelte kjøper lokalalavisa på ein av lokalbutikkane eller på bensinstasjonen, men det er mest fornuftig økonomisk å bli abonnent, skriv Magne J. Krumsvik, redaktør i Midsundingen, i leiaren for april-avisa.