Folkeopprøret "Midsund ut av Molde" får ikkje gjennomføre folkeavstemming. Det avgjorde eit fleirtal i Molde kommunestyre torsdag kveld. Fleire parti støtta at det skulle gjennomførast folkeavstemming, men fleirtalet, med Ap, Sp og Høgre, støtta ikkje dette.