Skifertaket på Fredheim vert lagt om, og det vert lagt eit nytt papplag.