Det har vore hærverk ved Midsund skule den siste tida. Kunstgrasbana til ungdomsskulen har fått fleire sår i bana av tohjulingar som har spunne på bana. Nokon har også brukt spraymaling til tagging oppe på taket av skulen.