Bjørn Opstad er ny leiar i Midsund Pensjonistlag. På medlemsmøtet og årsmøtet i slutten av februar takka Kjell Bjørnerem for seg. Etter fleire år som leiar i det aktive lokallaget, takka han for seg med å presentere «slekthistoriske perler».