8. klasse fekk lov til å besøke Midsund omsorgssenter første skuledagen på nyåret, 3. januar.