Tysdag 6. desember klokka 18.00 vert det lokale næringslivet invitert til eit nytt Treffpunkt Midsund på Midsund Gjestestove. Tema denne gongen er mellom anna Portal Midsund, der det nyleg har vore ein spørjeundersøking mellom brukarane om kundeforholdet er som forventa.