Det valde styret i Midsund Næringsforum har no arrangert to styremøter der det er gjort forsøk på å konstituere ein ny leiar, utan at det lukkast.