To helgar i oktober vart det arrangert jegerprøvekurs på Midsund i regi av Midsund Jeger og Fiskeforening. 8 deltakarar deltok for og ta kurset, som går over 30 timar og gir rett til utøving av jakt og fangst etter bestått eksamen.