Midsund Industriservice, med hovudbase i Sjøvika, har blitt tildelt ein storkontrakt for å levere sju isolerte atmosfæriske tanker til Brevik karbonfangst- og lagring (CCS). Denne avtalen er med på å gi ein fin start for den lokale bedrifta som starta opp i april 2020.