Då er årets trappeprosjekt nesten i mål, og Sherpa-gutta reiser tilbake til Kunde, Nepal, første dagene i november. Midsund IL har tidlegare år hjelpt til med støtte til fellesprosjekt i Kunde. Her kan ein spesielt nemne opplegg for å halde vassmagasinet frostfritt for innbyggarane vinterstid. Vil du bli med på støtte til Sherpa-folket?