Midsund Idrettslag får førjulsgåve frå Kjell Inge Røkke på 150 000 kroner. Heile 176 lokale lag og organisasjonar får førjulsgåve fra Røkke i samband med "Prosjekt Tilhøringhet".