Midsund Gjestestove inviterar til spørjetevling, eller quiz om du vil, i sine lokaler i dag, onsdag. Så langt er fire lag påmeldt, men du har framleis sjansen til å bli med.