Midsund Bustadstiftig er historie. Frå no er namnet Midsund Boligselskap, og i alle bueiningar som er leigde ut er det Møre og Romsdal Boligbyggelag (MOBO) som utfører det praktiske. Molde kommune tildeler som før omsorgsbustader i øysamfunnet.