IOGT Region Midt-Norge hadde årsmøte på Molde laurdag 10. september. Der oppsummerte ein 2021. Trass i koronaliv i fjor, fekk ein verva fleire medlemar, og det er positivt. No framover vil ein prøve å få auka aktiviteten i heile regionen frå Sunnmøre i sør til Helgeland i nord.