Elise Fiske går inn i ein nøkkelrolle for den samla maritime næringa på Nordvestlandet. Ho tiltrer stillinga 1. mars neste år.