Domkantor Tone Synnøve Øygard Steinkopf tok endeleg med seg Molde domkantori til Otrøy kyrkje. Og for ein konsert det vart!