Kommunestyrepolitikar Magne Reiten (Sp) frå Nord-Heggdal etterlyser grep slik at frivilligsentralen i Midsund kan opne igjen. Interpellasjonen skal behandlast i kommunestyret 17. februar.