Molde kommune søkjer seks innbyggarar til eit oppgåveutval som skal foreslå lokale klima- og miljøtiltak.