En framtidsretta landbrukspolitikk krever flere, ikke færre, bønder. Strukturrasjonaliseringa har gått for langt, produktivitetsveksten likedan. Eneste «suksessen» denne politikken har hatt, er frigjøring av arbeidskraft til sekundær- og tertiærnæringer, med ei enorm sentralisering som konsekvens, skriver Rune Sjåholm på vegne av Møre og Romsdal SV i dette leserinnlegget.