I lys av siste dagers oppslag om ekstrem økning i bruk av kokain blant ungdom, reagerer vi i KrF. Det er ingen som vil straffe tungt rusavhengige. Nå handler det om hvilken rolle poliAet skal ha i avdekking og oppfølgingen av narkoAkabruk og ikke minst, om hjelpen skal være påtvunget eller ikke, skriver Randi Walderhaug Frisvoll, Fylkesordførerkandidat KrF og Sentralstyremedlem KrF, i dette leserinnlegget.