De to foregående periodene var jeg en del av transportkomiteen på Stortinget. Den tiden har jeg brukt til å løfte samferdsel som et satsingsområde nasjonalt og kjempe for flere samferdselskroner til Møre og Romsdal. Det er stor kamp om midlene og mange gode og viktige prosjekter i hele landet som vil ha sin del av samferdselsbudsjettet. Det er ingen selvfølge at satsingene skal komme i vårt fylke, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H) i dette leserinnlegget.