Etter 2 år i en ny kommune ser jeg ikke annen utvei enn reversering. Og det er mye basert på at om ikke kommunesammenslåingen gagner menneskene som bor her, er det en feilslått reform, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.