Ap/Sp-regjeringen ser ut til å ha reversering som sitt fremste politiske prosjekt. Ett eksempel på det er domstolreformen, der det ser ut til at antall sorenskrivere er viktigere enn rettsikkerhet, samarbeid og likeverdig behandling, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H) i dette leserinnlegget.