I Molde skal ikke politikerne gjøre det de er satt til: å lede. I Molde er politikernes oppgave å være administrasjonens forlengede arm inn i sektorutvalg, formannskap og kommunestyre. Det er hva politisk abdikasjon handler om, skriver Rune Sjåholm, Molde SV, i dette leserinnlegget.