Når vi trer inn i pensjonstilværelsen skal alle være trygg på at de har de økonomiske forutsetningene for å leve gode liv. Krf har i flere runder fått gjennomslag for å øke minstepensjonen, skriver Svein Atle Roset, fylkesstyremedlem i Møre og Romsdal KrF, i dette leserinnlegget.