Kommunereformen er ingen demokratireform, men en slik reform må handle om hvordan kommunene skal løse sine mange oppgaver, organisere kompetansen og ivareta folkestyret bedre enn i dag, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.