Vi er politikere, ikke teknokrater. Overlates demokratiet til teknokratiet, får vi et meritokrati som resultat. Det er ikke demokratisk, ei heller bidrar det til demokratiutvikling, skriver Rune Sjåholm, Molde SV, i dette leserinnlegget.