Rune Sjåholm, Molde SV, skriver om politikk i Molde kommune på kort og lang sikt: budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026, i dette leserinnlegget.