Viser til tidligere rådmann i Midsund sitt leserinnlegg i Midsundingen den 1. desember 2021, og vil komme med noen kommentarer, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.