Vi i Bondelaget blir ofte kontaktet av gardbrukere i ekstra sårbare situasjoner. Et eksempel er kvinnelige bønder som ønsker seg barn. De vegrer seg for svangerskap fordi de frykter at det vil gå hardt ut over økonomi, dyrevelferd og drifta på garden, skriver Anna Håland Berget, nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, i dette leserinnlegget.