Det er all grunn til å tro at det er tilfelle, men i hvilket organ og av hvem? Hva er det jeg sikter til? Jo, atter en gang opplever en ungdom å få avslag på sin søknad om å få bygge seg hus på hjemstedet her i Midsund. Og det er ikke første gang, skriver Jofred Skogvoll i dette leserinnlegget.