Under siste møte i OKV, mandag 17.01.22, forsøkte Bjørn Ølander å spille inn noen prinsipielle betraktninger rundt leiesatser ifbm behandling av priser i Moldebadet og revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2022 – 2026. Kommunalsjefens kommentar: «saken har ikke vært moden for behandling, men kan tas opp igjen om det kommer ei bestilling», skriver kommunestyrerepresentant Rune Sjåholm (SV) i dette leserinnlegget.