Dette gjelder sak nr. PS-4/22 vedr. innbyggerinitiativet: Folkeavstemming, Midsund ut av Molde der jeg hadde forventet at kommunens øverste administrative leder hadde brukt tallfakta, skriver Einar Øien i dette leserinnlegget.