Vi er helsepersonell. Helsefagarbeidere, sykepleiere og leger. Vår jobb er å møte pasienter, deg og dine nærmeste, hver eneste dag. Hele året, til alle døgnets tider. Helse Møre og Romsdal sitt slagord er «På lag med deg for helsa di». Det er vi som er den utøvende kraft og holder hjulene i gang, skriver Ingunn Romundstad Innerdal, leder Møre og Romsdal legeforening Trine Bruseth Sevaldsen, fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal, Mariann Brandstad, fylkesleder Fagforbundet Møre og Romsdal i dette leserinnlegget.