Prosessen med innføring av en ny særskatt på norsk havbruksnæring er langt fra en stolt, norsk tradisjon. Geir Pollestad skriver 17. maitaler i flere medier om regjeringens prosess med innføring av en ny grunnrenteskatt på havbruk, skriver Kristin Langeland, direktør kommunikasjon og næringspolitikk, i Sjømat Norge.