Ekspert er en mye brukt betegnelse både i media og i politikken. En får inntrykk av at hvis en kan få en uttalelse eller en utreding fra såkalte eksperter eller ekspertutvalg, da er saken langt på veg grei å kjøre videre, tenkearbeidet er gjort og sannheten er nær, skriver Mellvin Steinsvoll, kommunestyrerepresentant for Molde Ap og medlem av Eldrerådet i Molde.