Det er både oppsiktsvekkende og skuffende at Ap/Sp-regjeringen mener det er smart å flytte Eksportstrategirådet fra Ålesund, gi det et annet navn og legge det inn under et departement i Oslo. Sentralisering ville nok mange i Sp kalle et slikt grep, skriver Helge Orten, Stortingsrepresentant for Høyre, sammen med lokale partifeller i dette leserinnlegget.