I Norge er det ingen som skal engste seg for å bli gammel og det er derfor viktig at seniorer får muligheten til å leve sine eldre dager på en god måte. Det skriver Per Ståle Tornes, 4.kandidat for Møre og Romsdal KrF, i dette leserinnlegget.