Flere har fått med seg resultatet fra spørreundersøkelsen blant kommunestyrerepresentantene om hvordan de opplever debattklimaet i Molde kommunestyre. Hele 28 prosent av de folkevalgte kommunestyrerepresentantene opplever at kommunestyret ikke er en trygg møteplass. Kun 54 prosent mener den er trygg. Resterende 18 prosent vet ikke, eller er høyst usikker, dvs også føler på utrygghet. Dette er ikke bra, skriver Kjell Johan Vatne (V) i dette leserinnlegget.