Om drøyt tre uker er det Stortingsvalg. Maritim næring er en av de største næringene i Møre og Romsdal. Det er rimelig å forvente at de politiske partiene har klare svar på viktige spørsmål for næringen, skriver Arnfinn Ingjerd, daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, i dette leserinnlegget.