Vi kan ikke bestemme hvor folk skal bo, men vi kan legge til rette for vekst, attraktivitet og økt bolyst i distriktene, skriver Mari Holm Lønseth, distriktspolitisk talsperson i Høyre, i dette leserinnlegget.