Arbeiderpartiet og Senterpartiet snakker om aktiv næringspolitikk som om det er noe nytt. Det er det ikke. Det har vi holdt på med i mange år. Økt statlig eierskap er ikke det samme som en aktiv næringspolitikk, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H) i dette leserinnlegget.