I generasjonar har elevar i 10. klasse fått lov til å reise kor dei vil på klassetur, men i år får vi ikkje lov å reise ut av fylket eingong. Sjølv om det ikkje lenger er koronarestriksjonar, får vi likevel ikkje lov å reise ut av Møre og Romsdal. Vi i 10. Klasse ved Midsund Skule synest det er veldig tragisk og trist, skriv elevar i 10. klasse ved Midsund Skule i dette lesarinnlegget.