Er det eit rykte som Molde vil ha hengande på seg i all framtid? Er det eit slikt stempel vi skal sette på kommunaldirektøren, ordføraren og Molde-politikarane?