Nærleiken til dei folkevalde har overraska meg i arbeidet med innbyggarinitiativet i Midsund. I Noreg kan eg få kontakt med ein minister i løpet av få minutt, tingmenn set av tid til ein prat, og følgjer på eige initiativ opp saka vidare. statssekretæren ringer meg opp og er lydhør, hjelpsam og interessert, skriv Harald Elias Akselvoll i dette lesarinnlegget.