Vi er i ferd med å avslutte år to i Nye Molde kommune, to raske år er unnagjort i desse coronatider. Det er tid for å ta ein oppsummering av våre inntrykk etter det vi opplever som ein tvangssammenslåing. Vi har rett til å stille oss spørsmål kva som ser bra ut, og kva er det som ikkje fungerer, skriv Arnt Inge Nygård i dette lesarinnlegget.