Dei siste 20 åra har havbruket og kystnæringane oppleve ein fantastisk utvikling, og norsk laks ligg på middagstallerkenen til fleire millionar menneske dagleg. Oppdrettsnæringa og leverandørindustrien rundt jobbar dagleg med å utvikle seg, for å finne nye og meir effektive metodar for å drive havbruk på, skriv Jacob Misund-Aasmyr i dette lesarinnlegget.