Vi registrera at medan dei aller fleste i fiskeflåten manar politikarane til å halde på kvotestabiliteten mellom dei ulike fangstgruppene slik vi har hatt sidan byrjinga av 2000-talet, er det politikarar og andre utanom næringa som vil ta kvoteandelar frå «store» og gi til dei aller minste. Det skriv tre toppkandidatar til stortingsvalet frå Senterpartiet i Møre og Romsdal i dette lesarinnlegget.